15° to 18° Degree
1 2  
Display
15° Degree Sash (2)

15° Degree Sash (2)

Stock: 0
Out of Stock

Euro 57.50
15° Degree Sash (3)

15° Degree Sash (3)

Stock: 0
Out of Stock

Euro 97.50
15° Degree Jewel
Euro 32.50
15° Degree Apron (1)

15° Degree Apron (1)

Satin, 39 cm x 32 cm

Stock: 10

Euro 52.50
15° Degree Apron (2)

15° Degree Apron (2)

Satin, 39 cm x 32 cm

Stock: 2

Euro 132.50
16° Degree Sash

16° Degree Sash

Stock: 1

Euro 77.50
16° Degree Jewel
Euro 32.50
16° Degree Apron

16° Degree Apron

Satin, 39 cm x 32 cm

Stock: 0

Euro 132.50
17° Degree Sashes (2 pieces)
Euro 65.00
17° Degree Apron

17° Degree Apron

Satin, 39 cm x 39 cm

Stock: 0
On order

Euro 57.50
18° Degree Collar (1)
Euro 42.50
18° Degree Collar (2)
Euro 42.50
18° Degree Collar (3)

18° Degree Collar (3)

Stock: 0
On order

Euro 52.50
18° Degree Collar (4 - UK)

18° Degree Collar (4 - UK)

3 Latin crosses on the backside

Stock: 0
On order

Euro 120.00
18° Degree Collar (5)
Euro 115.00
18° Degree Collarette
Euro 16.00
18° Degree Collar (MWPM)
Euro 100.00
18° Degree Collar Officer (Set of 9)
Euro 540.00
18° Degree Jewel (1)
Euro 30.00
18° Degree Jewel (2)
Euro 32.50
1 2