3° Degree
Display
Master Sash (MFR-0)
Euro 25.00
Master Sash (MFR-1)
Euro 32.00
Master Sash (MFR-2)
Euro 44.00
Master Sash (MFR-3)
Euro 75.00
Master Apron (GLB-1a)

Master Apron (GLB-1a)

Synthetic leather, 36 cm x 30 cm

Stock: 49

Euro 32.50
Master Apron (GLB-1b)

Master Apron (GLB-1b)

Leather, 36 cm x 30 cm

Stock: 103

Euro 44.00
Master Apron (GLB-2)

Master Apron (GLB-2)

Satin, 37 cm x 31 cm

Stock: 0
Out of Stock

Euro 65.00
Master Apron (MFR-1a)

Master Apron (MFR-1a)

Synthetic leather, 36 cm x 30 cm

Stock: 29

Euro 32.50
Master Apron (MFR-1b)

Master Apron (MFR-1b)

Leather, 36 cm x 30 cm

Stock: 0
Out of Stock

Euro 44.00
Master Apron (MFR-2)

Master Apron (MFR-2)

Synthetic leather, 39 cm x 32 cm

Stock: 0

Euro 36.00
Master Apron (MFR-3a)

Master Apron (MFR-3a)

Synthetic leather, 32 cm x 27 cm

Stock: 1

Euro 27.50
Master Apron (MFR-3b)

Master Apron (MFR-3b)

Leather, 36 cm x 30 cm

Stock: 12

Euro 42.50
Master Apron (MFR-4a)

Master Apron (MFR-4a)

Synthetic leather, 32 cm x 27 cm

Stock: 0

Euro 30.00
Master Apron (MFR-4b)

Master Apron (MFR-4b)

Leather, 36 cm x 30 cm

Stock: 0
On order

Euro 45.00
Master Apron (MFR-5)

Master Apron (MFR-5)

Satin, 39 cm x 32 cm

Stock: 4

Euro 65.00
Master Apron (MFR-6)

Master Apron (MFR-6)

Satin, 39 cm x 32 cm

Stock: 0

Euro 132.50
Master Apron (MFR-7)

Master Apron (MFR-7)

Leather, 37 cm x 31 cm

Stock: 11

Euro 45.00
Master Apron (MFR-8)

Master Apron (MFR-8)

Satin, 36 cm x 30 cm

Stock: 10

Euro 55.00